Kancelarie radców prawnych doradzają również w sprawach prawno-cywilnych, prawa gospodarczego. Kancelarie Radców prawnych proponują również drogi alternatywne zapewniają udział przedstawiciela na etacie w postępowaniu sądowego w sprawach cywilnych i sporządzania opinii prawnych. Kancelarie specjalizują się również w sprawach gospodarczych, bankowych, spółek handlowych, w sprawach zakresu prawa rodzinnego i prawa międzynarodowego. Zajmują się również podpowiadaniem w sprawach administracyjnych, odszkodowawczych, rentowych, w sprawach związanych z prawem budowalnym i zamówieniami publicznymi. Radców prawnych pracą również bywa kierowanie spraw w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Specjalizują się w zakresie szkód na osobach i mieniu objętymi ochroną w zakresie platformy obligatoryjnych ubezpieczeń. Również zajmują się uzyskanie odszkodowania z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, handlowego i podatkowego. Radca Prawny jak również może udzielać rad w zakresie spraw ubezpieczeniowych, a również windykacji naszych należności i prowadzeniu postępowania administracyjnych. Radca prawny wynajmowane są również do rozmów biznesowych